Termat Dhe Kushtet

Termat Dhe Kushtet

Mirë se vini në faqen tonë! Në vijim mund të gjeni termat dhe kushtet standarde të cilat rregullojnë përdorimin e faqes sonë në internet. Kjo faqe ofrohet si një shërbim për klientët tanë dhe ju me përdorimin e kësaj faqeje jeni dakord dhe pranoni kushtet tona. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Për këtë arsye, ju inkurajojmë që të i rishikoni ato.

Formimi i Kontratës Dhe Dorëzimi i Artikujve

Për çdo porosi që bëni në faqen tonë në internet, ne bëjmë kontrata në gjuhën shqipe. Kur të bëni porosi në TRENDYEAR, kontrata juaj është me TRENDYEAR  Duke klikuar mbi butonin “Blej”, po vendosni një urdhër detyrues për artikujt në shportën tuaj. Pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj, ne do t’ju dërgojmë një vërtetim elektronik të porosisë suaj, kjo konfirmon që ne kemi marrë porosinë tuaj dhe jemi duke e përpunuar atë. Kjo kontratë e detyrueshme kompletohet kur artikujt e dërguar janë pranuar nga ju. Në rast se një artikull që keni urdhëruar nuk është i disponueshëm, ne do t’ju njoftojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Sidoqoftë, në rast të vonesës eventuale për dorëzimin e produktit, TRENDYEAR nuk do të jetë përgjegjës për dëmshpërblimin e Konsumatorit dhe asnjë pretendim, humbje ose shpenzime që pretendohet të rezultojë nga TRENDYEAR. Në rastet kur pagesa është procesuar nga ana juaj, atëher një rimbursim do të bëhet nga TRENDYEAR pa vonesa të panevojshme. Kur afatet kohore shprehen në ditë pune, një ditë pune do të thotë të gjitha ditët nga e hëna deri të shtunën. E diela dhe të gjitha ditët gjatë festave publike të Kosovës janë ditë pushimi.

Çmimet, Transporti Dhe Kostot e Transportit

Të gjitha çmimet në faqen tonë në internet janë dhënë në euro (€). Çmimet e deklaruara janë çmimet përfundimtare (totali) dhe përfshijnë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) me normën e aplikueshme ligjore. Të gjithë artikujt mbeten pronë e jona deri në pagesën e plotë të çmimit të blerjes. Ne ofrojmë transport standard në çdo adresë brenda Kosovës. Megjithatë, vini re se ne nuk dorëzojmë në zona ushtarake dhe zona të kufizuara. Për çdo porosi në vlerë deri në 5.99€ transporti është 2.00€,Për çdo porosi me vlerë mbi 5.99€ transporti është falas. Porositë do të dorëzohen brenda 14 ditëve të punës. Nëse porositë nuk arrijnë brenda kësaj periudhe të shpërndarjes na kontaktoni për informacione të mëtejshme. Gjatë plotësimit të të dhënave kur ju jeni duke bërë porosi dhe metodë të pagesës keni zgjedhur pagesë me kartelë bankare ju mund të shkruani dy lloje të adresave:

  • Adresa e faturimit – që do të thotë se kush do t’a bëjë pagesën për porosinë
  • Adresa e transportit – që do të thotë se ku do të dërgohet porosia

Këto dy adresa mund të jenë të njëjta poashtu.

Në rast se metodë të pagesës keni zgjedhur pagesë me para në dorë këto dy adresa duhet të jenë të njejta, pasi që në atë adresë ku duhet të dorëzohet porosia në po të njejtën adresë duhet të bëhet pagesa me para në dorë.

Pagesa

Ne pranojmë këto metoda të pagesës: pagesë me para në dorë dhe pagesë me kartelë bankare. Ne rezervojmë të drejtën të mos pranojmë metoda të caktuara pagesash për një urdhër të caktuar dhe t’i referohemi mënyrave të tjera të pagesës. Ju jeni përgjegjës për çdo shpenzim që lidhet me transaksionet e parave.

Kuponët Promovues Dhe Shpërblimi i Tyre

Kuponët promovues janë kuponë që nuk mund të blihen, por lëshohen nga TRENDYEAR gjatë fushatave reklamuese dhe janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohore. Ju lutemi të kontrolloni kushtet e çdo kuponi promovues përpara se ta përdorni atë pasi që disa brende mund të përjashtohen nga promovimi dhe mund të aplikohet një vlerë minimale e porosisë. Vlera e artikujve të porositur duhet të jetë e barabartë ose mund të tejkaloj vlerën e kuponit promovues. Nëse kuponi nuk e mbulon vlerën e artikujve, diferenca mund të paguhet duke përdorur ndonjë nga metodat e pranuara të pagesës. Vlera e kuponëve promovues nuk do të paguhet në para të gatshme, as nuk do të rritet në interes. Kuponët promovues nuk do të kthehen nëse kthehen të gjitha ose disa nga artikujt që keni porositur. Këta kuponë promovues mund të shfrytëzohen vetëm para se të përfundoj procesi i porosisë. Kuponët promovues nuk mund të transferohen tek palët e treta. Nëse nuk kemi rënë dakord ndryshe, nuk është e mundur të kombinosh kuponë promovues të shumëfishtë.

Mundësia Për Shkëmbim

Ne ju ofrojmë mundësinë e shkëmbimit të artikujve të porositur në faqen tonë në internet brenda 14 ditëve nga data e faturës duke e sjellur fizikisht në TRENDYEAR. Artikulli duhet të kthehet i papërdorur dhe me paketimin e tij.
Në rast se artikulli që keni blerë në faqen tonë ka qenë në ofertë dhe ju po dëshironi të e ndërroni atë artikull, oferta të cilën e keni përfituar gjatë blerjes online në faqen tonë nuk do të vlej në artikullin me të cilin po dëshironi të e ndërroni artikullin në qendrën tonë. Ofertat në blerjet online mund të ndryshojnë nga ofertat valide në qendrën tonë.

Kujdesi Ndaj Klientit

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të shërbimeve dhe kujdesit për klientët përmes formularit tonë të kontaktit apo në adresën elektronike: info@trendyear.com

Trendyear.com

Detajet e Kontaktit

Atakan DOĞAN
Küçük Bakkalköy Mahallesi Defne Sokak
Flora Suite No:1/365
Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 532 665 41 23
Adresa Elektronike: info@trendyear.com

 

Trendyear
Logo
Shopping cart